กิจกรรม

โครงการหนูน้อยรักการออม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการหนูน้อยรักการออม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายจง เขียนขัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.ตำบลลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยการเดินขบวนรณรงค์และอบรมให้ความรู้ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายนางสาวจินดารัตน์ นิธิเมธินพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ลานอนุรักษ์วัฒธรรมไทย สิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร

ลงพื้นที่ตรวจการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม (โรงไม้)

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมาย นางสาวจินดารัตน์ นิธิเมธินพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วย รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมกับ อำเภอเมือง สาธารณสุขฯ อุตสาหกรรมจังหวัด และ ป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม (โรงไม้) ในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้

เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอดไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ อสม.ต.ลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ช่วยเหลือนายวันชัย เร่งหิรัญ และนางจำลอง เร่งหิรัญ ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ 9 บ้านหนองกวักมือ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอดไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ และปนะชาชน ร่วมจัดโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดป่าชัยรังสี หมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดงใต้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 29 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 23 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้ง อสม.ลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร