โครงการอบรมมวลชนตำบลกรงปินัง เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.)