โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลอบต.กรงปินังคัพต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557