Day: มิถุนายน 18, 2024

กิจกรรมเดินขบวนถือธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ เข้าร่วมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 26 กรกฎาคม 2567 โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ เปิดกิจกรรมเดินขบวนถือธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ณ บริเวณถนนหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการสอนให้เด็กโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมทั้งโรงเรียนบ้านลานหิน และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการสอนให้เด็กโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร