Day: มิถุนายน 13, 2024

โครงการหนูน้อยรักการออม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการหนูน้อยรักการออม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร