Day: พฤษภาคม 3, 2024

กิจกรรมการสร้างสุขที่ปลายทางสุดท้ายแห่งชีวิต และกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกิจกรรมการสร้างสุขที่ปลายทางสุดท้ายแห่งชีวิต และกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร