Month: มีนาคม 2024

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรม “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคาร”

วันที่ 7 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมาย นางสาวพิลาวัลย์ ราชจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด และทีมงาน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองกวักมือ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคาร”
#MOIWASTEBANKWEEK

ดำเนินการซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย

วันที่ 25 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มอบหมายกองช่างอบต.ลานดอกไม้ ดำเนินการซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดงใต้ เพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

โครงการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ บูรณาการร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ กพ.1 (น้ำดิบ) และหมู่บ้านตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ และ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งพรึ้ม ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567 องค์การบริหารว่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งสตรีตำบลลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีวางพานดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารว่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ลานดอกไม้ ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกับกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานวางพานพุ่ม (ดอกไม้สด) จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ราชกาลที่ ๕ ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567 องค์การบริหารว่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งสตรีตำบลลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร