โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6

วันที่ 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมตาราง 9 ช่อง และกิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์ โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐสิทธิ์ ทองช้าง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร