โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 กิจกรรมเต้นตาราง 9 ช่อง โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร