โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 กิจกรรมให้ความรู้อาหารประเภทน้ำตาลและโซเดียม โดยได้รับเกียรติจากนางอรัญญา ศรีโพธิ์ ข้าราชการบำนาญอดีตผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร