โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 กิจกรรมทำยาหม่องสมุนไพร โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปราณี ชำนิไกร และ  นางอัณชิษฐา ทิพแสง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร