โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5

รายละเอียด วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาน 2563 กิจกรรมดนตรีบำบัด โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชุติมา รักษ์ธัญญาการ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร