โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6

วันที่ 17 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับ กศน.ตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ กินถูกโรค ออกกำลังกายถูกใจ ห่างไกลโรค โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนัชชา คะใจ และ นางสาวพลอยกนก ไชยยศ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร