โรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 5

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาน 2563 โดยนางรัญญา พงษ์เสือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำขนมไทย ขนมเปียกปูน และวุ้นมะพร้าวน้ำหอม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร