โตรงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาน 2563 ณ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปฐมาภรณ์ จริยวิทยานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญ และคณะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ให้ความรู้เรื่องคุณธรรม 4 ประการ และมารยาทไทย