โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาน 2563 โดยนางสาวสุชา คุ้มศรี แพทย์แผนไทยประยุกต์  ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้สมุนไพรและน้ำมันไพรในชีวิตประจำวัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร