โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร