โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับ กศน.ตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเรียนรู้การทลูกเบญจคุณ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร