โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 9

วันที่ 25 – 29 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/2559  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำโดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้  ได้รับรางวัลฟุตบอลรองชนะเลิศอันดับ ๒