โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร