โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร