โครงการอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดโครงการอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2563  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ลานดอกไม้ ทั้ง 4 ศูนย์ และสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้