โครงการอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมจัดโครงการอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร