โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก อบต. ทุกหมู่ และพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ และ จังหวัดชลบุรี