โครงการอบรมคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 องค์หารบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดโครงการอบรมคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร