โครงการอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ โดยนางปุณยาพร โพธิ์พ่วงรัก หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หมู่ที่ 5 บ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร