โครงการอบรมคัดแยกขยะมูลฝอย ในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการอบรมคัดแยกขยะมูลฝอย ในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายนพรัตน์ สโมสร เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.มอสำราญ วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ หมู่ที่ 5 บ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร