โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายอมร สิงหรา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลานดอกไม้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลานดอกไม้ เจ้าหน้าที่อบต.ลานดอกไม้ และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร