โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ร่วมกับผู้นำหมู่ 11 ประชาชนหมู่ 11 บ้านวังไร่ และพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดวังไร่มณีราษฎร์ หมู่ 11 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร