โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมใจภักดิืรักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จัดโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมใจภักดิืรักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร