โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กศน.ตำบลลานดอกไม้ และพนักงานอบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ เขาระเทียนและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอบต.ลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร