โครงการหนูน้อยรักการออม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานดอกไม้ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดโครงการหนูน้อยรักการออม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร