โครงการส่งเสริมการป้องกันและเอาชีวิตรอดจาการตกน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ลานดอกไม้ ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมด้วยนางปุณยาพร โพธิ์พ่วงรัก หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  และผู้ดูแลเด็ก จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและเอาชีวิตรอดจาการตกน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ลานดอกไม้ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร