โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้ง อสม.ตำบลลานดอกไม้ และ พนักงาน อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร