โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร