โครงการสอนให้เด็กโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการสอนให้เด็กโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 31