โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณท2564 (ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564)

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งสายตรวจตำบลลานดอกไม้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สารวัตร แพทย์ตำบล อปพร. จัดโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณท2564 (ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564) ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร