โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565)

วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้ง สายตรวจตำบลลานดอกไม้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนันตำบลลานดอกไม้ สารวัตร แพทย์ประจำตำบล อสม. อปพร. และพนักงานอบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565) ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร