โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564) ?สงกราน์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด?

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09:00น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้ง นายอนันต์ เขียวเล็ก กำนันตำบลลานดอกไม้ คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รพ.สต.ท่าไม้แดง สายตรวจตำบลลานดอกไม้ อปพร. อสม. และพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ ร่วมจัดโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564) “สงกราน์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด” ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร