โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานดอกไม้ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าไม้แดง