โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานหิน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานหิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานหิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง