โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะน้ำโจน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะน้ำโจน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะน้ำโจน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี