โครงการวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 8 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้จัดโครงการวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ และจัดให้มีการประกวดสตรีดีเด่นประจำตำบลลานดอกไม้