โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2563 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 )

วันที่ 16 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม่แดง ร่วมจัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2563  (ยุทธศาสตร์ที่ 3 ) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมส่งกำลังแรงใจ ให้กับผู้นำเสนอ ผลการแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านท่าไม้แดง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ของประเทศ ณ ฮอลล์ 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี