โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลานดอกไม้ และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ตามแยกต่างๆย่านชุมชน (ตลาดนัด) รณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัยกับผู้ปกครอง และประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน
#ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่จากทุกท่านแล้ว