โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งพนักงานอบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร