โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย)

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย) โดยได้รับเกียรติจาก นางรัญญา พงษ์เสือ กำนันตำบลลานดอกไม้ วิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
#ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านแล้ว