โครงการประเพณีเทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ พร้อมทั้งผู้นำท้องถิ่น นางกมลรัฐ คำเหลือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้แดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ลานดอกไม้ และพนักงาน อบต.ลานดอกไม้ จัดโครงการประเพณีเทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมการถวายเทียนพรรษาที่ปฏิบัติติดต่อกันมา สืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาในท้องถิ่น ณ วัดป่าชัยรังสี ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร