โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดยนายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ กองคลัง จัดโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ 1 บ้านลานดอกไม้ และหมู่ 6 บ้านแหลมยาง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร