โครงการต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ นำโดย นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดโครงการต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรจากเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร ให้ความรู้ในการอบรม ณ โรงเรียนบ้านลานหิน ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร